aerialiens serie

Är Aerialiensserien ett urartat skämt.. eller?
Radio-och TV-antenner försvinner gradvis från den nederländska gatubilden. På grund av vår mjuka mark, kan allt bortarbetas snyggt med kablar under markytan. Vad som i början av nittiotalet fortfarande hörde ihop med nederländska tak, är nu en sällsynthet.Ändå finns för den uppmärksamme betraktaren fortfarande mycket att se ... En Aerialien (sammanslagna Aerial + Alien) ser ner på oss, och vi tittar i vår tur uppåt. Och fortsätt att titta; innan du vet ordet av är de borta.