cereol serie

Cereolfabriken har fascinerat mig ända sedan jag flyttade till Utrecht.
I synnerhet var lossningskranen vid Merwedekanalen ett tacksamt ämne för den ständigt växande Cereol-serien. År 2002 gjorde jag den första duken, kort efter att det hade meddelats att Utrechts kommun hade köpt fabriken.